Stichting het Noordbrabants Landschap

De mens heeft natuur nodig om te overleven. Maar alle planten en dieren samen vertegenwoordigen ook een op zichzelf staande waarde. Wij proberen de verscheidenheid aan Brabantse biodiversiteit voor de toekomst veilig te stellen.

Dat doen we door anderen te helpen bij natuurbescherming in het landelijk gebied én door zelf natuurgebieden aan te kopen en te beheren. 3 punten staan centraal in ons werk:

 

1. Beschermen én verbinden
Wij beschermen de natuur door beheer ter plekke, maar ook door natuurgebieden met elkaar te verbinden. Zo werken we aan een samenhangend netwerk van natuurgebieden, dat tegen een stootje kan.

 

2. Respect voor de omgeving
Bij alles wat we doen, respecteren we de oorspronkelijke situatie. We houden rekening met de bodem en waterhuishouding, maar ook met bewoners en de geschiedenis van een gebied. Wij willen natuur die thuishoort op die plek.

 

3. Natuur beleefbaar maken
Iedereen moet van natuur kunnen genieten. Als het de natuur niet beschadigt, zijn onze gebieden altijd opengesteld voor natuurgerichte recreatie. Daarnaast organiseren we voorlichtingsactiviteiten en in het buitengebied helpen we particulieren en vrijwilligers om hun passie voor natuur vorm te geven.

Hoe nuttig is deze informatie?