Bibliotheek Uden

Op 1 januari 2013 heeft de Openbare Bibliotheek Uden zich aangesloten bij BasisBibliotheek Maasland (BBM). Sinds begin 2013 werken alle openbare bibliotheken in vijf gemeenten in Noordoost Brabant samen onder de naam NOBB - Noord Oost Brabantse Bibliotheken. Het zijn de gemeentes BernhezeLanderdOssUden en Veghel. De (nog bestaande) gemeente Maasdonk heeft zich in de loop van 2012 feitelijk teruggetrokken uit dit samenwerkingsverband door de subsidie terug te brengen tot nul. Het werkgebied van de NOBB omvat circa 200 duizend inwoners. Ruim veertigduizend leden maken gebruik van de voorzieningen. Daarbovenop maken veel inwoners die geen lid zijn toch regelmatig gebruik van de bibliotheek. Ze lopen binnen voor een krant, een tijdschrift, voor een praatje, om een kopie te maken, te internetten, iets uit te printen of om deel te nemen aan activiteiten die worden georganiseerd.

Hoe nuttig is deze informatie?

Mondriaanplein 16
5401 HX uden
0413 263101