SBO De sterrekijker

Onze leerlingen krijgen onderwijs in groepen van maximaal 14 leerlingen. Wij stellen deze groepen jaarlijks met veel zorg samen. Aan elke groep zijn maximaal twee groepsleerkrachten verbonden.

Daarnaast krijgen leerlingen les van twee vakleerkrachten: een vakleerkracht gymnastiek en een leerkracht beeldend vormen.

In het hoofdstuk ‘Wat leren kinderen op De Sterrenkijker’ van de schoolgids leest u hier meer over.

Hoe nuttig is deze informatie?

Aldetiendstraat 17
5402 ZC uden
0413-270040