Aanbieders

Alle publicaties op dit portaal zijn aanbieders op het vlak van 'gezondheid' in de breedste zin. Denk daarbij aan: welzijn, sport, ontmoeten, recreatie, zingeving, ondersteuning, medische hulp, dieet, voeding, specifieke woonvormen enz.
Het aanbod kan komen van:

  • vrijwilligersorganisaties en bewonersinitiatieven.
    De kosten van deze publicaties worden gedragen door de deelnemende gemeenten.
  • professionele organisaties.
    De publicatiekosten worden gedragen door de organisaties zelf. Het zichtbaar zijn / gepubliceerd worden in dit portaal kan als prestatie-afspraak worden opgenomen in de overeenkomst die aanbieders hebben met de gemeente(n).

Voordelen van een pakket

Met een pakket kunt u als organisatie:

  • extra informatie aan de sociale kaart toevoegen
  • direct zonder tussenkomst uw gegevens wijzigen
  • uw activiteiten in de agenda plaatsen

Meer informatie over een pakket