Vluchtelingenwerk WOBB locatie Uden

De vrijwilligers en professionele beroepskrachten van VluchtelingenWerk begeleiden vluchtelingen in Uden. We begeleiden hen bij hun asielprocedure, huisvesting, integratie, taal en werk. Daarnaast geven we voorlichting en gastlessen over vluchtelingen.

Hoe nuttig is deze informatie?

Volkelseweg 2
5405 NA Uden
0413-269037